Kategorier
Fiske

Prisjustering

Från och med 1:mars kommer priset för dygnskort, övriga vatten ej Dacksjötjärn, ändras från nuvarande 80:- till 100:-.