Regler

Gemensamma regler

Fisket skall bedrivas med sportfiskeredskap. Max 1 spö per person fört från hand.
Min mått för öring, röding, regnbåge = 25cm i sjö och 20 cm i bäck.
Bäckfiskeförbud 1/9 – 31/12
Barn under 16 år i målsmans sällskap fiskar fritt under förutsättning att vuxen har giltigt fiskekort
Kortet är personligt och skall vid anodran uppvisas

Dacksjötjärn
MAX 3 fiskar per dygn och fiskekort.
Båtförbud och flytringsförbud gäller

Övriga vatten
MAX 3 fiskar per fiskekort
Båtförbud