Styrelsen

Ordförande:
Börje Albertsson
070-3476607

kassör:
Henry Haavisto
070-3165575

Sekreterare:
Staffan Sollén
073-8039033

styrelseledamöter:
Peter Unander

Hans-Christer Karlsson

Per-Ivar Sjökvist

Magnus Abrahamsson

Håkan Lorentzon